Materiały przyjmujemy:
- na płytach DVD, CD (PC, MAC);
- w formie elektronicznej na adres email: dtp@printzero.pl;
- najlepiej spakowane np. ZIP-em.
Na przekazanym nośniku mają być nagrane tylko pliki do wykorzystania przez drukarnię.
Do prac można załączyć opis w formie pliku tekstowego, z zawartymi uwagami:
- format,
- nakład pracy,
- w jakiej liniaturze ma zostać wydrukowana praca,
- jakie mają być zadane kąty rastra dla poszczególnych kolorów,
- w przypadku ustawień innych niż standardowe, dokładny opis dodatkowych kolorów.
Formaty plików:
PDF - PrePress - pliki najbardziej zalecane. Wszystkie teksty powinny być zamienione na krzywe lub poprawnie osadzone.
EPS - pliki postscriptowe. Wszelkie wewnętrzne teksty powinny być zamienione na krzywe;
CDR - pliki programu CorelDraw do Wersji 12. Teksty zamienione na krzywe. Wewnętrzne mapy bitowe 1:1, 350dpi, CMYK;
TIF - format zalecany do zapisu map bitowych. Należy zachować odpowiednie parametry (nieskompresowany, format 1:1, 350dpi, CMYK).
JPG - jest to skompresowany TIFF. Wymagana jest rozdzielczość 300dpi, format 1:1, oraz tryb kolorów CMYK.
Przykład Przygotowania PDF
- Akrobat 4 wersja 1.3
- 350 dpi zdjęcia
- 2400 dpi Wektory
- spady po 3 mm + linie cięcia
- strony w kolejności 1,2,3 ... itd. (Żadnych składek)
- całość device CMYK
- dokładne opisy plików tj.: Katalog_X_srodki.pdf (x=nazwa), Katalog_X_okladka.pdf
Układ graficzny
Każda strona powinna zawierać: linie cięcia według formatu zgodnego z formatem publikacji, opis kolorów.
Pliki powinny być przygotowane do naświetlania w rozdzielczości 2 400 dpi i liniaturze 175 lpi.
Ta sama orientacja strony jak i dokumentu postscriptowego (konsekwentnie w obu przypadkach albo "portret" albo "landscape".
Elementy drukowane na spad powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 3 mm. W przypadku reklam, ze względu na możliwość drukowania na stronach parzystych i nieparzystych spady powinny występować ze wszystkich stron. Własne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 4 mm od linii cięcia.
Należy zachować 1 cm odstępu od linii formatu dla istotnych elementów grafiki na stronie (zwłaszcza długich, równoległych do krawędzi strony).
W przypadku opraw klejonych, należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona wkładu będa miały zaklejone 6 mm od strony grzbietu poprzez klejenie boczne. Z tego względu minimalna odleglość elementów graficznych i tekstowych powinna wynosić 6 mm.
Efektywny format rozkładówek w egzemplarzu przy oprawie klejonej jest mniejszy od nominalnego z powodu niepełnego otwarcia książki. Korekta (zdublowanie obrazu przy wewnętrznej krawędzi strony) powinna być uwzględniona w pliku. Drukarnia nie wprowadza korekty układu lub formatu strony.
Dla oprawy szytej należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszania się formatu strony do środka. Na życzenie Klienta, Drukarnia koryguje na etapie montażu położenie stron kompensując efekt grubości grzbietu. Korekta jest wyliczana wyłącznie w oparciu o gramaturę papieru. Powoduje to zabranie obrazu wzdłuż linii grzbietu, tym więcej im pagina jest bliższa środka egzemplarza. W takich przypadkach zakłada się automatycznie, że układ/projekt strony pozwala na tę operację.
W przypadku konieczności montażu kolumnowego w drukarni lub montażu kolumny o innym formacie od formatu publikacji, należy dołączyć makietę z dokładnym określeniem położenia poszczególnych części składowych kolumny lub linii cięć na kolumnie nietypowej.
Uwaga!! obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprint), drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za nadrukowania na innych kolorach.
Weryfikacja Proofa
Na każdej stronie proofa powinien się znajdować pasek kontrolny Ugra/FOGRA MediaWedge V. 2.0. Odbitka próbna powinna być wykonana z tych samych plików, które zostaną dostarczone do Drukarni.
Dostarczenie do druku prawidłowo wykonanej odbitki próbnej jest warunkiem uzyskania wysokiej zbieżności druku z wzorem. Odbitka próbna nie spełniająca warunków opisanych w powyższym dokumencie nie stanowi wiarygodnego wzoru kolorystycznego dla druku. W takiej sytuacji lub w przypadku braku wzoru koloru dla prac, dla których jakość reprodukcji barwnej jest szczególnie istotna, do druku może być użyty wzór koloru wykonany w Drukarni na koszt klienta.
Prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń drukarni, które pozwolą uniknąć nieporozumień.


Wykonano : Web-Zero 2019

Wszystkie prawa zastrzeżone

Drukarnia PrintZero*druk arkuszowy*druk rolowy
Druk do formatu B1, druk ze zbieraniem i klejeniem w lini, Katalogi, Katalogi klejone, Notesy, Teczki ofertowe, Papier firmowy, Podkład na biurko, Plakaty, Kalendarze spiralowane, listwowane, Wizytówki, Ulotki, Kalendarzyki Listkowe, Kalendarze biurkowe